Projekty

Projekt Alpy-Karpatom

alpy

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH

THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

W dniu 16.05.2016 r. firma „Grabowski” Piotr Grabowski podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. „Kreowanie nowych produktów i usług przez markę NATURA PARK”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Realizacja projektu będzie trwała od maja 2016 r. do czerwca 2016 r.

Projekt ma na celu Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji firmy oraz rozszerzenie jej działalności i podniesienie jakości świadczonych usług poprzez wykreowanie nowych produktów i usług.

W ramach realizacji projektu zostanie wykreowany markowy produkt lokalny pod wspólną marką „MADE IN KARPATY” – „Bieszczadzki pakiet wypadowy z Natura Park Travel”.

Wartość dofinansowania: 22 461,51 CHF

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

I. Wdrożenie strategii marketingowej oraz intensywne działania promocyjne przez cały okres realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.

II. Działania inwestycyjne – przeprowadzenie remontu oraz adaptacji pomieszczenia i zakupu wyposażenia.

III. Organizacja sieci sprzedaży. Zostaną podpisane umowy przyrzeczone z podmiotami, z którymi podpisano umowy przedwstępne. W ramach współpracy będą świadczone wzajemne usługi polegające m.in. na promocji swoich usług, sprzedaży usług.

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swisscontribution.admin.ch/poland

Zapytanie ofertowe nr 01/2016/G/AK

Zamawiający – „Grabowski” Piotr Grabowski informuje, iż w dniu 25.05.2016 r. wszczął postępowanie w trybie zapytania ofertowego na remont i adaptację pomieszczeń w Kompleksie Rekreacyjno – Wypoczynkowym Natura Park w ramach projektu „Kreowanie nowych produktów i usług przez markę NATURA PARK”, realizowanego w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Dokumentacja Zapytania ofertowego do pobrania poniżej:

 

Kreowanie nowych produktów i usług przez markę NATURA
PARK” – Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej